INDIT BlackHat- Как да използваме най-пълноценно изтекъл домейн – Калин Каракехайов и Дамян Загорски